Supported By    supporter logo

Integrated Farming System


Tempat ini merupakan pusat pertanian terpadu, berdiri di lahan seluas  6.5 hektar dengan menggabungkan area pertanian dan perkebunan holtikultura, budidaya peternakan, pusat pelatihan masyarakat dan juga sarana outbond atau rekreasi.
Comment
Open Discussion
Copyright © . Visual Anak Negeri